Protokoll Socialnämndens arbetsutskott den 2 juni 2021

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2021-06-02
Protokoll
Ladda ner
Paragraf
§§ 187-188
Förvaringsplats
Socialförvaltningen
Sekreterare
Elisabeth "Lisa" Mark Lewander
Publicerat
2021-06-07
Arkiveras
2021-06-29

Alingsås kommun