Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 10 februari 2021

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2021-02-10
Protokoll
Ladda ner
Paragraf
§ 51-61
Förvaringsplats
Socialförvaltningen
Sekreterare
Elisabeth "Lisa" Mark Lewander
Publicerat
2021-02-16
Arkiveras
2021-03-11

Alingsås kommun