Protokoll Socialnämndens arbetsutskott den 1 december 2021

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2021-12-01
Protokoll
Ladda ner
Paragraf
§§ 371-374
Förvaringsplats
Socialförvaltningen
Sekreterare
Elisabeth "Lisa" Mark Lewander
Publicerat
2021-12-07
Arkiveras
2021-12-29

Alingsås kommun