Protokoll Socialnämnden 15 december 2020

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2020-12-15
Protokoll
Ladda ner
Paragraf
§ 61-67
Förvaringsplats
Socialförvaltningen
Sekreterare
Elisabeth "Lisa" Mark Lewander
Publicerat
2020-12-23
Arkiveras
2021-01-14
Bilagor

Alingsås kommun