Protokoll Socialnämnden den 23 augusti 2022

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2022-08-23
Protokoll
Ladda ner
Paragraf
§§ 51-55
Förvaringsplats
Socialförvaltningen
Sekreterare
Elisabeth Mark Lewander
Publicerat
2022-08-30
Arkiveras
2022-09-21

Alingsås kommun