Protokoll Socialnämnden den 20 september 2022

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2022-09-20
Protokoll
Ladda ner
Paragraf
§§ 56-59
Förvaringsplats
Socialförvaltningen
Sekreterare
Elisabeth Mark Lewander
Publicerat
2022-09-23
Arkiveras
2022-10-15

Alingsås kommun