1 Driftstörningar

Protokoll Socialnämnden den 17 maj 2022

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2022-05-17
Protokoll
Ladda ner
Paragraf
§§ 34-40
Förvaringsplats
Socialförvaltningen
Sekreterare
Elisabeth Mark Lewander
Publicerat
2022-05-23
Arkiveras
2022-06-14

Alingsås kommun