Protokoll Socialnämnden 22 mars 2022

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2022-03-22
Protokoll
Ladda ner
Paragraf
§§ 17-29
Förvaringsplats
Socialförvaltningen
Sekreterare
Elisabeth Mark Lewander
Publicerat
2022-03-29
Arkiveras
2022-04-20

Alingsås kommun