Protokoll Socialnämnden 22 februari 2021

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2021-02-22
Protokoll
Ladda ner
Paragraf
§ 3- 15
Förvaringsplats
Socialförvaltningen
Sekreterare
Elisabeth "Lisa" Mark Lewander
Publicerat
2021-02-26
Arkiveras
2021-03-22

Alingsås kommun