Protokoll Socialnämnden 2023-02-14

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2023-02-14
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
11-16
Förvaringsplats
Socialförvaltningen, Alingsås
Sekreterare
Arita Halili
Publicerat
2023-02-21
Arkiveras
2023-03-15

Alingsås kommun