1 Driftstörningar

Protokoll Socialnämnden den 22 juni 2022

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2022-06-22
Protokoll
Ladda ner
Paragraf
§ 50
Förvaringsplats
Socialförvaltningen
Sekreterare
Elisabeth Mark Lewander
Publicerat
2022-06-23
Arkiveras
2022-07-15

Alingsås kommun