Protokoll Socialnämnden 19 maj 2021

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2021-05-19
Protokoll
Ladda ner
Paragraf
§§30-34
Förvaringsplats
Socialförvaltningen
Sekreterare
Elisabeth "Lisa" Mark Lewander
Publicerat
2021-05-27
Arkiveras
2021-06-18

Alingsås kommun