1 Driftstörningar

Protokoll Socialnämnden 19 april 2022

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2022-04-19
Protokoll
Ladda ner
Paragraf
§§ 30-32
Förvaringsplats
Socialförvaltningen
Sekreterare
Elisabeth Mark Lewander
Publicerat
2022-04-21
Arkiveras
2022-05-13

Alingsås kommun