Protokoll Socialnämnden 14 juni 2022

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2022-06-14
Protokoll
Ladda ner
Paragraf
§§ 41 - 49
Förvaringsplats
Socialförvaltningen
Sekreterare
Elisabeth Mark Lewander
Publicerat
2022-06-15
Arkiveras
2022-07-07

Alingsås kommun