Protokoll överförmyndarnämnden 2023-05-09

Protokoll överförmyndarnämnden 2023-05-09

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Överförmyndarnämnden
Sammanträdesdatum
2023-05-09
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 24-31
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Lina Kron
Publicerat
2023-05-10
Arkiveras
2023-06-01

Alingsås kommun