Protokoll Överförmyndarnämnden från den 15 juni 2021

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Överförmyndarnämnden
Sammanträdesdatum
2021-06-15
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 16-17
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Anthon Gustavsson
Publicerat
2021-06-18
Arkiveras
2021-07-12

Alingsås kommun