Protokoll överförmyndarnämnden den 7 november 2023

Protokoll överförmyndarnämnden den 7 november 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Överförmyndarnämnden
Sammanträdesdatum
2023-11-07
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 42-50
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Lina Kron
Publicerat
2023-11-08
Arkiveras
2023-11-30

Alingsås kommun