Protokoll Överförmyndarnämnden 9 november 2021

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Överförmyndarnämnden
Sammanträdesdatum
2021-11-09
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 32-42
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Anthon Gustavsson
Publicerat
2021-11-10
Arkiveras
2021-12-02

Alingsås kommun