Protokoll överförmyndarnämnden 8 november 2022

Protokoll överförmyndarnämnden 8 november 2022

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Överförmyndarnämnden
Sammanträdesdatum
2022-11-08
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 47-50
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Lina Kron
Publicerat
2022-11-09
Arkiveras
2022-12-01

Alingsås kommun