Protokoll överförmyndarnämnden 7 februari 2023

Protokoll överförmyndarnämnden 7 februari 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Överförmyndarnämnden
Sammanträdesdatum
2023-02-07
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 1-11
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Lina Kron
Publicerat
2023-02-08
Arkiveras
2023-03-02

Alingsås kommun