Protokoll överförmyndarnämnden 5 april 2022

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Överförmyndarnämnden
Sammanträdesdatum
2022-04-05
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§10-26
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Lina Kron
Publicerat
2022-04-06
Arkiveras
2022-04-28

Alingsås kommun