1 Driftstörningar

Protokoll överförmyndarnämnden 27 juni 2022

Protokoll överförmyndarnämnden 27 juni 2022

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Överförmyndarnämnden
Sammanträdesdatum
2022-06-27
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 35-41
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Lina Kron
Publicerat
2022-06-28
Arkiveras
2022-07-20

Alingsås kommun