Protokoll överförmyndarnämnden 2023-04-04

Protokoll överförmyndarnämnden 2023-04-04

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Överförmyndarnämnden
Sammanträdesdatum
2023-04-04
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 12-23
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Lina Kron
Publicerat
2023-04-04
Arkiveras
2023-04-26

Alingsås kommun