Protokoll Överförmyndarnämnden 16 juni 2020

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Överförmyndarnämnden
Sammanträdesdatum
2020-06-16
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 7-9
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Jenny Hellsten
Publicerat
2020-06-17
Arkiveras
2020-07-10

Alingsås kommun