Protokoll Överförmyndarnämnden 15 september 2020

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Överförmyndarnämnden
Sammanträdesdatum
2020-09-15
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§10-11
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Anthon Gustavsson
Publicerat
2020-09-29
Arkiveras
2020-10-22

Alingsås kommun