Protokoll Överförmyndarnämnden 15 december 2020

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Överförmyndarnämnden
Sammanträdesdatum
2020-12-15
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 15-17
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Anthon Gustavsson
Publicerat
2020-12-18
Arkiveras
2021-01-15

Alingsås kommun