Protokoll överförmyndarnämnden 14 september 2021

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Överförmyndarnämnden
Sammanträdesdatum
2021-09-14
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 18-24
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2021-09-15
Arkiveras
2021-10-07

Alingsås kommun