Protokoll överförmyndarnämnden 14 december 2021

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Överförmyndarnämnden
Sammanträdesdatum
2021-12-14
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 43-49
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Anthon Gustavsson
Publicerat
2021-12-15
Arkiveras
2022-01-09

Alingsås kommun