Protokoll överförmyndarnämnden 13 september 2022

Protokoll överförmyndarnämnden 13 september 2022

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Överförmyndarnämnden
Sammanträdesdatum
2022-09-13
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§42-46
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Lina Kron
Publicerat
2022-09-14
Arkiveras
2022-10-06

Alingsås kommun