Protokoll överförmyndarnämnden 13 december 2022

Protokoll överförmyndarnämnden 13 december 2022

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Överförmyndarnämnden
Sammanträdesdatum
2022-12-13
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 51-61
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Lina Kron
Publicerat
2022-12-14
Arkiveras
2023-01-05

Alingsås kommun