1 Driftstörningar

Protokoll Överförmyndarnämnden 10 november 2020

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Överförmyndarnämnden
Sammanträdesdatum
2020-11-10
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 12-14
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Anthon Gustavsson
Publicerat
2020-11-13
Arkiveras
2020-12-09

Alingsås kommun