Protokoll överförmyndarnämnden 10 maj 2022

Protokoll överförmyndarnämnden 2022-05-10

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Överförmyndarnämnden
Sammanträdesdatum
2022-05-10
Protokoll
Ladda ner
Paragraf
§ 27-34
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Lina Kron
Publicerat
2022-05-11
Arkiveras
2022-06-02

Alingsås kommun