Protokoll överförmyndarnämnden 1 februari 2022

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Överförmyndarnämnden
Sammanträdesdatum
2022-02-01
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§1-9
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Lina Kron
Publicerat
2022-02-02
Arkiveras
2022-02-24

Alingsås kommun