Protokoll kultur- och utbildningsnämndens protokoll den 12 oktober

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kultur- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-10-12
Protokoll
Ladda ner
Förvaringsplats
Kultur- och utbildningsförvaltningen
Publicerat
2022-10-14
Arkiveras
2022-11-08

Alingsås kommun