Protokoll kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 10 juni

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-06-10
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 28-42
Förvaringsplats
Kultur- och utbildningsförvaltningen
Sekreterare
Pernilla Melin
Publicerat
2020-06-18
Arkiveras
2020-07-03

Alingsås kommun