Protokoll kultur- och utbildningsnämnden den 16 juni 2020

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kultur- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-06-16
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 41-58
Förvaringsplats
Kultur- och utbildningsförvaltningen
Sekreterare
Pernilla Melin
Publicerat
2020-06-18
Arkiveras
2020-07-10

Alingsås kommun