Protokoll kultur- och utbildningsnämnden 21 september

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kultur- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-09-21
Protokoll
Ladda ner
Förvaringsplats
Kultur- och utbildningsförvaltningen
Publicerat
2022-09-23
Arkiveras
2022-10-18

Alingsås kommun