Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott den 8 februari 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2023-02-08
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 27
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2023-02-10
Arkiveras
2023-03-06

Alingsås kommun