Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 maj 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2023-05-31
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 102
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2023-06-02
Arkiveras
2023-06-26

Alingsås kommun