Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott den 26 april 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2023-04-26
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 60-76
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2023-04-26
Arkiveras
2023-05-18

Alingsås kommun