Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 januari 2021

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-01-20
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 1-19
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Anci Eyoum
Publicerat
2021-01-22
Arkiveras
2021-02-16

Alingsås kommun