Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 5 oktober 2022

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-10-05
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 143 - 155
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2022-10-10
Arkiveras
2022-11-01

Alingsås kommun