Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 27 september 2022

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-09-27
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 142
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2022-10-03
Arkiveras
2022-10-26

Alingsås kommun