Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 12 oktober 2022

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-10-12
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 156-163
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2022-10-14
Arkiveras
2022-11-07

Alingsås kommun