Protokoll kommunstyrelsen den 30 december 2022

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-12-30
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 205-206
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2022-12-30
Arkiveras
2023-01-21

Alingsås kommun