Protokoll kommunstyrelsen den 17 oktober 2022

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-10-17
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 129- 150
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2022-10-25
Arkiveras
2022-11-16

Alingsås kommun