Protokoll kommunstyrelsen 2023-05-08

Protokoll kommunstyrelsen 2023-05-08

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2023-05-08
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 65-84
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Lina Kron
Publicerat
2023-05-09
Arkiveras
2023-05-31

Alingsås kommun