Protokoll kommunfullmäktiges presidium 2022-09-21

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunfullmäktiges presidium
Sammanträdesdatum
2022-09-21
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 1-2
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2022-09-22
Arkiveras
2022-10-14

Alingsås kommun