Protokoll kommunfullmäktige den 29 september 2021

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-09-29
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 174-200
Sekreterare
Anci Eyoum
Publicerat
2021-10-04
Arkiveras
2021-10-27

Alingsås kommun