Protokoll kommunfullmäktige den 26 april 2023

Protokoll

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2023-04-26
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
65 - 84
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2023-05-03
Arkiveras
2023-05-27

Alingsås kommun